AXA TU jest liderem w zakresie ochrony ubezpieczeniowej dla wychowanków i pracowników placówek edukacyjnych, poprzez portal Bezpieczny.pl i wybranych pośredników ubezpieczeniowych w tym Kancelarię Brokerską Tyrion Spółka Jawna.

AXA TU współpracuje z około siedmiuset przedstawicielami regionalnymi i placówkami partnerskimi, którzy stanowią istotny element wsparcia w procesie obsługi Klienta, w tym Rodziców, dzieci oraz placówek dydaktyczno-wychowawczych. Znacząco ułatwia to obsługę umowy ubezpieczenia oraz likwidację szkód.

Dołączona oferta ubezpieczenia NNW (składki zaczynają się już od 24 zł. przysumie ubezpieczenia 16000 zł.) przygotowana jest z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Wykupu wybranego wariantu ubezpieczenia dokonują Państwo u nas, w firmie brokerskiej Tyrion Kancelaria Brokerska, która współpracuje z platformą transakcyjno-obsługową BEZPIECZNY.PL. To tutaj w dowolnie wybranym momencie znajdą Państwo dostęp do oferty, warunków ubezpieczenia, tabeli uszczerbków oraz obsługi procesu likwidacji zdarzeń.

Jako broker ubezpieczeniowy współpracujący z platformą Bezpieczny.pl udostępniamy Państwu kod rabatowy umożliwiający uzyskanie10% rabatuna wszystkie produkty oferowane na portalu AXA-Bezpieczny.pl

Poważne zachorowanie– jedna z niżej wymienionych chorób lub jeden z niżej wymienionych przeprowadzonych u dziecka zabiegów:

a) ciężkie oparzenia;
b) cukrzyca;
c) dystrofia mięśniowa;
d) guzy śródczaszkowe;
f) niewydolność nerek;
g) niewydolność wątroby;
h) nowotwór złośliwy z białaczkami i chłoniakami;
i) przeszczep narządu;
j) przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C;
k) sepsa (sepsis);
l) śpiączka;
m) utrata słuchu;
n) utrata wzroku;
o) zapalenie mózgu;
p) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Powyższe świadczenie objęte jest karencją wynoszącą 3 miesiące, liczoną od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią OWU, w których znajdują się m.in definicje ww. chorób i zabiegów.

Informacje dodatkowe:

  • Jedna składka obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkie dzieci Ubezpieczonego.
  • Wiek wstępu Ubezpieczającego / Rodzica 18 - 69 lat.
nsultacje specjalistyczne w przypadku zdiagnozowania
poważnego zachorowania dziecka
(30 wizyt w ciągu 12 miesięcy)
więcej +
       
Pobyt dziecka w szpitalu w celu leczenia chorobywięcej + 50 / dzień 60 / dzień 80 / dzień 100 / dzień
Pobyt dziecka w szpitalu w celu leczenia obrażeń ciaławięcej + 50 / dzień 60 / dzień 80 / dzień 100 / dzień
Świadczenia ambulatoryjne dziecka w przypadku pobytu
w szpitalu trwającego przynajmniej 10 dni
więcej +
realizacja i pokrycie kosztów świadczeń
do 3 000 na każde dziecko
AXA 24 - świadczenia opiekuńcze dla dziecka,
Ubezpieczonego oraz współmałżonka Ubezpieczonego
więcej +
realizacja i pokrycie kosztów świadczeń
do 3 000 na każde zdarzenie ubezpieczeniowe
Program rabatowy AXA Benefitwięcej +        
Śmierć Ubezpieczonego / Opiekuna prawnego / Rodzica        
 KOD OPIEKUNA: 01203 – 10% rabatu KUP ONLINE 
 
 
 
  
  

 

Dolna Wilda 88/7 | 61-501 Poznań 

Zadzwoń do nas: 501 366 643  

Back to top
Back to top