Niestety – statystyki pozostają nieubłagane. Pokazują, jak wiele osób staje się ofiarą nieprawidłowych działań lekarskich, które w swoich skutkach bardzo często bywają nieodwracalne. Niejednokrotnie ceną za niewłaściwe postepowanie lekarza, bądź też zaniedbanie z jego strony, staje się zdrowie, sprawność fizyczna, a nawet życie Pacjenta.

Należy więc pamiętać o tym, iż odszkodowania za błędy medyczne są w pierwszej kolejności możliwością uzyskania środków niezbędnych do dalszego leczenia, długotrwałej rehabilitacji bądź też uregulowania wszelkich bieżących płatności związanych z nagłym odejściem bliskiej osoby. Jako specjaliści, nieustannie walczący o odszkodowania dla naszych Klientów, jesteśmy w stanie bezpłatnie przyjrzeć się dokumentacji danej sprawy oraz dokonać jej rzetelnej oceny. Zachęcamy więc do przyniesienia do naszej siedziby w Poznaniu wszelkich dokumentów oraz podjęcia walki o wypłatę odszkodowania za błędy medyczne.

Fundamentalne pytanie, które pojawia się na początku wielu spraw dotyczy samej definicji błędu w sztuce lekarskiej. Dopiero jego zaistnienie jest bowiem podstawą zgłoszenia roszczeń o wypłatę zadośćuczynienia. Należy więc pamiętać, iż za owe działanie uznaje się postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej. Jeżeli więc lekarz, realizując opiekę nad Pacjentem, postępuje całkowicie niezgodnie z tą wiedzą, działając tym samym na szkodę Pacjenta, wówczas takie przesłanki uznać należy za podstawę do zgłoszenia roszczeń.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, iż mówiąc o odszkodowaniach za błędy medyczne, mamy na uwadze ich kilka podstawowych typów. Możemy bowiem mówić o nieprawidłowościach:

  • diagnostycznych,
  • terapeutycznych,
  • rozpoznania.

To tylko przykłady najczęściej pojawiające się w prowadzonych przez nas sprawach. Każdy Klient z Poznania bądź okolic, zgłaszający do nas swoją sprawę, będzie mógł liczyć na kompleksową obsługę – również w zakresie rozpoznania typu omyłki lekarskiej.

1. Odszkodowania za błąd medyczny diagnostyczny

Są to sprawy oparte na wadliwym, niewłaściwym rozpoznaniu choroby, które ciągną za sobą szereg nieprawidłowości w zakresie leczenia Pacjenta (prowadzą one najczęściej do pogorszenia się jego stanu zdrowia). Należy pamiętać, iż w obszarze tym wyróżniamy sprawy oparte na tzw. błędach pozytywnych, jak i negatywnych. Pierwszą z grup stanowią te, w trakcie których stwierdzono u Pacjenta chorobę, a w rzeczywistości był/jest on zdrowy. Omyłki negatywne polegają na uznaniu Pacjenta za zdrowego, gdy w rzeczywistości jest/był on chory – takie niedopatrzenie najczęściej opóźnia proces leczenia, a tym samym sprzyja pogorszeniu się stanu zdrowia chorego.

Trzecim rodzajem pomyłki w tym zakresie są pomyłki mieszane, czyli te, które stanowią największy odsetek prowadzonych przez nas spraw. Do naszego biura w Poznaniu bardzo często zgłaszają się Klienci, u których wykryto chorobę i wobec których podjęto leczenie, lecz diagnoza okazała się błędna, a realizowana strategia leczenia – niewłaściwa (w rzeczywistości leczeni byli na coś, na co nie chorowali, natomiast choroba właściwa – przyczyna ich pogarszającego się stanu zdrowia – pozostała przez lekarza nierozpoznana).

2. Odszkodowania za błąd medyczny terapeutyczny

Wszystkie czynności podejmowane w trakcie leczenia, stanowiące strategię leczenia Pacjenta, oparte na prawidłowej diagnozie choroby/schorzenia, powinny być realizowane zgodnie z powszechnymi normami i wiedzą. Tak przeprowadzanie operacji, jak i terapie farmakologiczne niosą ze sobą ryzyko nieprawidłowego doboru drogi leczenia – wówczas możemy mówić o omyłce terapeutycznej. W jej przypadku mamy do czynienia z dwoma grupami sytuacji:

  • grupa I – sytuacje, dla których podstawą jest błędna diagnoza;
  • grupa II – sytuacje, w których diagnoza była właściwa, ale zastosowano nietrafne leczenie.

3. Odszkodowania za błąd medyczny techniczny

Tego typu sprawy stają się efektem niewłaściwego, pod względem technicznym, wykonania czynności (na każdym etapie leczenia). Najczęściej wynikają one z omyłek lub zaniedbań dokonywanych podczas skomplikowanych zabiegów operacyjnych. Jednak bardzo często znajdują one swoją przyczynę także w niewłaściwym, niezgodnym z obowiązującymi normami, wykorzystaniu sprzętu – urządzeń technicznych takich jak np. aparat RTG. Sprawy oparte na tego typu błędach bardzo często kwalifikowane są w obszarze zwykłych pomyłek, wynikających m.in. z awarii oraz niewłaściwego działania sprzętu. Wiążą się więc z ogromną odpowiedzialnością oraz koniecznością przygotowania kompleksowej dokumentacji w celu udowodnienia popełnienia błędu medycznego.

Nasi Klienci, zarówno z Poznania, jak i z innych polskich miast, zgłaszający się do nas i powierzając nam prowadzenie spraw mogą liczyć na wieloaspektową pomoc obejmującą:

  • zbieranie materiału dowodowego;
  • profesjonalną ocenę pozwalającą orzec, czy rzeczywiście mamy do czynienia z błędem w sztuce lekarskiej (z uwzględnieniem istnienia przesłanek ku temu, by ubiegać się o odszkodowanie);
  • właściwą ocenę skutków – od niej zależy wysokość odszkodowania za błąd medyczny;
  • pełne doradztwo – pomoc w trakcie przygotowywania dokumentacji oraz uzupełniania wniosków, jak również pozyskiwania niezależnych opinii lekarskich (badania przeprowadzone przez innych specjalistów);
  • weryfikację dokumentacji oraz decyzji wydanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko (*)
Uzupełnij
E-mail (*)
Podaj prawidłowy adres
Telefon
Nieprawidłowe dane
Temat wiadomości
Nieprawidłowe dane
Wiadomość (*)
Uzupełnij
Dołącz plik (do 2MB)
Nieprawidłowe dane
Kod (*) Kod
  Odśwież
Nieprawidłowe dane

 
 
 
  
  

 

Dolna Wilda 88/7 | 61-501 Poznań 

Zadzwoń do nas: 501 366 643  

Back to top
Back to top