Zajmujemy się pełną obsługą polis ubezpieczenia Członków Zarządu D&O (Directors&Officers)

Nasza praca obejmuje

1.       proces  negocjacji warunków z towarzystwem ubezpieczeniowym, 

2.       zmianę OWU poprzez wprowadzenie dedykowanych klauzul ubezpieczeniowych, 

3.       pełen monitoring ubezpieczenia przez okres jego trwania

4.       szkolenia dla osób objętych ubezpieczeniem

5.       zgłaszanie roszczeń do towarzystwa ubezpieczeniowego i obsługa szkód

6.       pełna obsług prawna na każdym etapie

7.       dochodzenie roszczeń z innych polis D&O i praca na zlecenie pokrzywdzonych firm i osób prywatnych

 

Ubezpieczenie D&O jest jednym z najważniejszym programów asekuracyjnych w przedsiębiorstwie. Jego zadaniem jest ochrona majątku prywatnego  Członków Zarządu i Kierownictwa firmy przed roszczeniami.

Codziennie tysiące członków zarządów i rad nadzorczych w Polsce podejmuje decyzje finansowe, ekonomiczne, prawne... Takie decyzje mają wpływ nie tylko na kierowane przez nich przedsiębiorstwa. Konsekwencje tych działań mają również wpływ na ich życie prywatne. Odpowiadają oni całym własnym majątkiem za podejmowane działania lub zaniechania służbowe. Taka sytuacja może powodować niechęć do podejmowania trudnych decyzji. Aby zapewnić członkom zarządów i rad nadzorczych swobodę działania, niezbędne jest zagwarantowanie im ochrony prywatnego majątku przed konsekwencjami działań służbowych.

Zgodnie z jednym z najnowszych wyroków Sądu Najwyższego (sygnatura II CSK 446/13) w przypadku niewypłacalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością każdy z członków zarządu odpowiada w stosunku do wierzycieli spółki za jej długi bez ograniczenia – niezależnie od podziału kompetencji wewnątrz zarządu.

 

Taką ochronę zapewnia ubezpieczenie odpowiedzialności członków władz spółki (ang. Directors & Officers liability insurance – D&O). Polisa D&O zabezpiecza nie tylko prywatny majątek osób wchodzących w skład organów spółki i ich rodzin.

Ubezpieczenie to chroni również firmę przed finansowymi konsekwencjami decyzji podjętych przez członków jej władz. Dlatego posiadanie takiego ubezpieczenia zwiększa wiarygodność spółki w oczach jej kontrahentów.

 

Ostatnio, wraz z rosnącą świadomością prawną uczestników rynku oraz kryzysem gospodarczym, liczba roszczeń do członków organów spółek wzrasta. Trend ten utrzymuje się ze względu na konieczność dostosowania sposobów prowadzenia działalności do wymogów gospodarki rynkowej, a ekspansja firmy na rynki zagraniczne znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia takich roszczeń.

 

Przed czym chroni polisa D&O?

Ubezpieczenie D&O chroni spółkę oraz członków jej władz przed roszczeniami związanymi z wykonywaną przez nich funkcją. Uruchomi się zarówno w przypadku roszczenia ze strony kontrahenta, akcjonariusza czy pracownika, jak i pozwu ze strony samej spółki. Ubezpieczenie zapewnia odzyskanie przez spółkę środków utraconych na skutek błędnych decyzji, nawet gdy odpowiedzialni za nie członkowie jej władz nie mają możliwości pokrycia roszczeń. Polisa obejmuje również sytuację, gdy spółka jest zobowiązana do pokrycia roszczenia w imieniu członka swoich władz.

 

Opinia adwokata:

„Polisy D&O podnoszą wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach inwestorów, kontrahentów, akcjonariuszy, pracowników i wszystkich zainteresowanych uczestników rynku oraz realnie pomagają firmie zabezpieczyć się przed stratami finansowymi spowodowanymi błędnymi decyzjami osób zajmujących kierownicze stanowiska.”*

- Małgorzata Surdek, adwokat, Partner kierujący departamentem postępowań spornych i ubezpieczeń w kancelarii CMS Cameron McKenna

* Żródło: www.cire.pl - Centrum Informacji o Rynku Energii z dnia 21.09.2011

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko (*)
Uzupełnij
E-mail (*)
Podaj prawidłowy adres
Telefon
Nieprawidłowe dane
Temat wiadomości
Nieprawidłowe dane
Wiadomość (*)
Uzupełnij
Dołącz plik (do 2MB)
Nieprawidłowe dane
Kod (*) Kod
  Odśwież
Nieprawidłowe dane

 
 
 
  
  

 

Dolna Wilda 88/7 | 61-501 Poznań 

Zadzwoń do nas: 501 366 643  

Back to top
Back to top