Wypadek potrafi nagle przewrócić nasze życie do góry nogami. Naraża nas (i naszych bliskich) na poważne cierpienie fizyczne i psychiczne. Nasza niedyspozycja powypadkowa naraża nas na duże straty materialne. Urazy powypadkowe mają bardzo duży wpływ na nasze normalne funkcjonowanie w codziennym życiu, powodują wiele stanów lękowych  np. Strach przed jazdą na rowerze, strach przebywania jak i poruszania się pojazdem mechanicznym, stany lękowe, lub wchodzenia po schodach.

 

Dla naszych klientów również uzyskujemy bardzo wysokie renty powypadkowe dla osoby poszkodowanej, bądź po utracie osoby najbliższej, które są chociaż w jakiejś mierze pokryć koszty i niedogodności spowodowane urazami fizycznymi i psychicznymi.

 

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Aby powstały przesłanki do przyznania renty należy ujawnić u pokrzywdzonego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, które miały trwały charakter. Renta przyznawana jest na: czas nieokreślony, kiedy to jej uchylenie bądź zmiana wysokości jest dopuszczalna tylko w razie zmiany okoliczności (art. 907 § 2 KC), czas określony, dokładnie ustalony.

Renta ma na celu wynagrodzenie przyszłej szkody. Powstanie zaś tej szkody musi być pewne jako konieczna konsekwencja stanu obecnego. Ma ona wyrównywać szkodę w postaci wydatków na zwiększone potrzeby, utraty zarobków oraz nie osiągnięcia określonych korzyści majątkowych, które były do osiągnięcia przez poszkodowanego przed wypadkiem. Określenie tych wydatków i wielkości utraconych korzyści ma istotne znaczenie dla ustalenia wysokości renty.

Przy ustaleniu wielkości renty wyróżnia się dwie sytuacje:

  • kiedy poszkodowanemu przysługuje renta z ubezpieczenia społecznego, i w tym właśnie przypadku odpowiedzialny posiadacz pojazdu mechanicznego,  a więc ubezpieczyciel będzie zobowiązany do świadczenia na rzecz poszkodowanego renty uzupełniającej,
  • kiedy poszkodowanemu taka renta z ubezpieczenia społecznego nie przysługuje, wtedy ubezpieczyciel jest zobowiązany do świadczenia na rzecz  poszkodowanego pełnej renty.

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko (*)
Uzupełnij
E-mail (*)
Podaj prawidłowy adres
Telefon
Nieprawidłowe dane
Temat wiadomości
Nieprawidłowe dane
Wiadomość (*)
Uzupełnij
Dołącz plik (do 2MB)
Nieprawidłowe dane
Kod (*) Kod
  Odśwież
Nieprawidłowe dane

 
 
 
  
  

 

Dolna Wilda 88/7 | 61-501 Poznań 

Zadzwoń do nas: 501 366 643  

Back to top
Back to top